Σώμα

Γεώργιος Γρ. Μητρόπουλος                               Πρόεδρος

Αλέξιος Βλ. Οικονόμου                                        Αντιπρόεδρος

Παλαιολόγος Νικ. Παναγόπουλος                    Γεν. Γραμματέας

Μαρία Βλ. Καραθανάση                                    Ειδ. Γραμματέας

Βασίλειος Παν. Δρακόπουλος                            Ειδ. Γραμματέας

Αθανάσιος Βλ. Δημητρακόπουλος                    Ταμίας

Κωνσταντίνος Σωτ. Τερζής                                Αναπλ. Ταμίας

Παναγιώτα Ρηγ. Καραμάνου                             Κοσμήτωρ

Θεμιστοκλής Αθ. Αναστασόπουλος                   Μέλος

Αφήστε μια απάντηση